St. Croix open

Slik gjør vi det før, under og etter en kamp

Endring av kamptidspunkt. Send e-post til Erling med kopi til Geir L. I e-posten foreslår du nytt tidspunkt, etter at du har sjekket på Matchi om det er ledig bane. Erling bekrefter nytt tidspunkt.

Hvor lenge varer en kamp? En kamp starter når begge er enige eller senest 10 minutter over hel. En kamp avsluttes 5 minutter på hel. Et påbegynt game spilles ferdig. Dersom en kamp skal vare lenger, må dette være avtalt før kampen starter.

Hvordan teller du i en Open-kamp? Du spiller et og et game.  Til slutt summerer du sammen antall games du har vunnet og tapt. Resultatet kan da for eksempel bli 8-4.

Hvem dømmer i en Open-kamp? Spillerne dømmer selv. Hver spiller har plikt og rett til å linjedømme sin halvdel. Dersom du som dømmer er i tvil, praktiserer vi «a gentlemans princip», det vil si at du ved tvil gir poenget til motstander. Du kan spørre motstander om en ball er inne eller ute.  Er du fortsatt i tvil etter å ha spurt motstander, gir du poenget til motstander. 

Referat fra kampen. Skriv ned resultat og et kort referat fra kampen. Vinner er ansvarlig for at dette blir gjort raskt og gjerne samme dag eller dagen etter kamp. Resultat og referat sendes på e-post til Geir L.